תכנית מפורטת למשק קיבוצי נחשונים .

תוכנית תגפ/ 384

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למשק קיבוצי נחשונים .
מספר: תגפ/ 384
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למשק קיבוצי נחשונים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים

תיאור המיקום:
משק קיבוצי נחשונים קק"ל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5658חלק1-2, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/08/1952תאריך פרסום: 07/08/1952. מס' ילקוט פרסומים: 243. שנה עברית: התשיב .