תכנית מפורטת לקיבוץ משמרות - שינוי למש"ח 22 .

תוכנית מ/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת לקיבוץ משמרות - שינוי למש"ח 22 .
מספר: מ/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת אזורים תכליות ושימושים.
- ביטול ואיחוד של חלקות קיימות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמשמרות

תיאור המיקום:
ישוב: משמרות
קיבוץ משמרות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10068חלק7-8, 15-28, 44-45
10071חלק1-6, 41
10099חלק31-33, 36-43, 48
10100חלק33, 38, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 22(מ / 102) - משמרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1995תאריך פרסום: 16/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4284. עמוד: 2155. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים03/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 03/02/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית02/01/1990
פרסום להפקדה ברשומות24/07/1980תאריך פרסום: 24/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2646. עמוד: 2132. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה12/02/1980
קבלת תכנית17/10/1979