תכנית מפורטת לקיבוץ שאנן

תוכנית 6/ 03/ 194

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת לקיבוץ שאנן
מספר: 6/ 03/ 194
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1957תאריך פרסום: 19/12/1957. מס' ילקוט פרסומים: 574. עמוד: 319. שנה עברית: התשיח .
פרסום להפקדה ברשומות22/08/1957תאריך פרסום: 22/08/1957. מס' ילקוט פרסומים: 552. עמוד: 1277. שנה עברית: התשיז .
קבלת תכנית21/01/1957