תכנית מפורטת לשינוי בקווי בנייה לפי מצב מוצע - סח'נין

תוכנית גלג/ 9169/ 11/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת לשינוי בקווי בנייה לפי מצב מוצע - סח'נין
מספר: גלג/ 9169/ 11/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת לשינוי בקווי בנייה לפי תשריט מצב מוצע.

עיקרי ההוראות:
תכנית מפורטת לשינוי בקווי בנייה לפי תשריט מצב מוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק163
19279חלק130
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 3544שנוי יעוד למגורים -סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5011. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2012תאריך פרסום: 02/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6370. עמוד: 2374. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101428/11/2011