תכנית מפורטת לשינוי יעודי קרקע- איכסל

תוכנית ג/ 17904

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת לשינוי יעודי קרקע- איכסל
מספר: ג/ 17904
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת לשינוי יעודי קרקע.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור ספורטונופש למגורים ב', מבנים ומוסדות ציבור לחינוך,שצ"פ דרך משולבת ודרכים.
שינוי יעוד מחניה ציבורית לדרך ומגורים ב'.
שינוי יעוד מדרך מאושרת למגורים ושצ"פ.
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16559חלק4
16905חלק1
16917חלק1, 4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2000קביעת שטחי תיירות ונופששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2009
קבלת תכנית02/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201000113/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200901010/06/2009