תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין - דיר אל אסאד

תוכנית בבכ/ מק/ 6778/ 11/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין - דיר אל אסאד
מספר: בבכ/ מק/ 6778/ 11/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניין לפי תשריט ע"פ סעיף 62א(א)4.

עיקרי ההוראות:
שינוי קווי בניין לפי תשריט ע"פ סעיף 62א(א)4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18818חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6778שנוי לתקנון תכנית המתארשינוי
תוכניתג/ 3957חלוקת מגרשים לבניה - דיר אל אסדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2012תאריך פרסום: 04/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6492. עמוד: 769. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/04/2012
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2012תאריך פרסום: 02/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6399. עמוד: 3314. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200522/04/2012