תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין, שינוי בדבר עיצוב ארכיטקטוני - מצפה הילה

תוכנית מג/ מק/ 41/ 2008

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין, שינוי בדבר עיצוב ארכיטקטוני - מצפה הילה
מספר: מג/ מק/ 41/ 2008
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.תוספת כמות מבנים במגרש.
2. שינויי קווי בנייה.
3. שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי, לפי סעיף 62א(א)4,5 לחלק התכנון והבנייה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קווי בניין בחלקה 68.
א. קדמי מ-5 מ' ל-3 מ'.
ב. אחורי וצדדי לפי תשריט.
2. שינוי במספר מבנים במגרש מ-2 מבנים ל-3 מבנים.
הקמת יח"ד מבנה אחד למגורים, מבנה שני למגורים ו/או לתיירות, מבנה שלישי לתיירות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףהילה
צפוןמעלה נפתלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19113חלק6880
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6399תכנית מפורטת הילהשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012