תכנית מפורטת מושב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 201

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מושב לכיש
מספר: 6/ 03/ 201
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
האחזות לכיש

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1957תאריך פרסום: 19/12/1957. שנה עברית: התשיח .