תכנית מפורטת מושב סגולה

תוכנית 6/ 03/ 163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מושב סגולה
מספר: 6/ 03/ 163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

עיקרי ההוראות:
א. ניקוז: לבצע את הניקוז ע"י חלחול או האמצעות תעלות ניקוז לפי דרישות משרד הבריאות.
ב. לכל בניין או קבוצת בניינים יסודרו בורות רקב ובורות מחלחלים בהתאם לסטנדרטים ולדרישות משרד הבריאות.
ג. אספקת מים : תסודר לפי דרישות משרד הבריאות לשם הבטחת איכות מים מבחינה פיזית, כימית ובקטריולוגית.
ד. לבצע את כל הסידורים הדרושים למלחמה בקדחת בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1955תאריך פרסום: 11/08/1955. מס' ילקוט פרסומים: 433. עמוד: 448. שנה עברית: התשטו .
פרסום להפקדה ברשומות21/04/1955תאריך פרסום: 21/04/1955. מס' ילקוט פרסומים: 411. עמוד: 710. שנה עברית: התשטו .
קבלת תכנית21/04/1955