תכנית מפורטת מושב סגולה

תוכנית 6/ 03/ 163/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מושב סגולה
מספר: 6/ 03/ 163/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי תכנית מתאר וביטול כל תכנית קודמת.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1503כל הגוש
1509כל הגוש
1521כל הגוש
1523כל הגוש
1703כל הגוש
1704כל הגוש
1706כל הגוש
1710כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/1979תאריך פרסום: 05/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2568. עמוד: 48. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים19/06/1979תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1979. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית05/04/1979
פרסום להפקדה ברשומות05/04/1979תאריך פרסום: 05/04/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2527. עמוד: 1299. שנה עברית: התשלט .