תכנית מפורטת מושב תלמי יפה

תוכנית 6/ 03/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מושב תלמי יפה
מספר: 6/ 03/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןתלמי יפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1258חלק
1259חלק
1260חלק
1263חלק
1264חלק
1361חלק
1368חלק
1370חלק
1371חלק
1372חלק
1454חלק
1455חלק
1457חלק
1458חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/1973תאריך פרסום: 23/11/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1787. עמוד: 545. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה ברשומות03/08/1972תאריך פרסום: 03/08/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1843. עמוד: 2228. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית22/05/1972