תכנית מפורטת מס' גז/10/12

תוכנית גז/ 12/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' גז/10/12
מספר: גז/ 12/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאיזור למבני ציבור לאיזור למבני
מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר

תיאור המיקום:
ישוב: רמות מאיר
שינוי לגז / 12 / 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק206, 208
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 07/11/1997.
פרסום לאישור ברשומות04/11/1997תאריך פרסום: 04/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4581. עמוד: 213. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות12/12/1996תאריך פרסום: 12/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4466. עמוד: 955. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/1996
החלטה בדיון בהפקדה06/03/1996
קבלת תכנית23/01/1996