תכנית מפורטת מס' 1041

תוכנית ג/ 1041

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' 1041
מספר: ג/ 1041
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח במטרה ליעדו כגן זכרון ומקום למחנות קיץ ופיתוח קייטנות וחניונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון

תיאור המיקום:
מועצה אזורית געתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18155חלק24-35, 39
18156חלק13-17, 47-50, 59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/1972תאריך פרסום: 03/02/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1802. שנה עברית: התשלב .