תכנית מפורטת מס' 146/03/8,שינוי מס' א'.

תוכנית א/ 8/ 03/ 146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' 146/03/8,שינוי מס' א'.
מספר: א/ 8/ 03/ 146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רישום אדמות מושב שיתופי ניר גלים שבמועצה אזורית באר טוביה בספר המקרקעין לפי התשריט. ביטול גושים קיימים וביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד. קביעת יעדים ואיזורים. הרחבת דרך מס' 36 מ-50 מ' ל-80 מ', קביעת שטח ציבורי פתוח ברוחב 12 מ' לאורך קו ירקון נגב, התאמת תוואי תעלה (1) למצב הקיים בפועל בשטח, התאמת שטח למבנה משק (7) למצב הקיים בפועל בשטח. ביטול מקרקעי יעוד בהתאם לשינויים האמורים בסעיף 14 ד'. ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהניר גלים

תיאור המיקום:
אדמות ניר גלים, מועצה אזורית באר טוביה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
458חלק
2591חלק
2592חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית11/06/1988