תכנית מפורטת מס' 347

תוכנית תא/ 347

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' 347
מספר: תא/ 347
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן ולחלק את השטח המפורט בסעיף מס.2 בהתאם ליעודים שנקבעו בתסריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
רמת חייל,שיכון עובדי המדינה עולי המזרח הרחוק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6336חלק5-83-4, 9
6337חלק5
6338חלק4-5, 11
6638חלק23-26, 28-36, 39, 46-60, 63, 655-8, 19-22, 27, 37-38, 40-45, 61-62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/08/1956תאריך פרסום: 23/08/1956. שנה עברית: התשטז .