תכנית מפורטת מצפה מגנטי - במושב אמציה

תוכנית 6/ 03/ 139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מצפה מגנטי - במושב אמציה
מספר: 6/ 03/ 139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח של 10 דונם להקמת מצפה מגנטי הנקרא בתכנית "אזור למתקן מיוחד" והתוית דרך בשטח 6 דונם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאמציה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1975תאריך פרסום: 31/10/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2161. עמוד: 383. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/1975תאריך פרסום בעיתון: 16/09/1975. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית28/07/1975