תכנית מפורטת מק/יז/08/6540

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 054/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תכנית מפורטת מק/יז/08/6540
מספר: 054/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת מק/יז/08/6540

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגניגר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16866חלק15-17
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017522/08/2012