תכנית מפורטת מרכז יואב צומת ראם.

תוכנית 6/ 03/ 122/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מרכז יואב צומת ראם.
מספר: 6/ 03/ 122/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לבטל את תכנית מפורטת ד/330
ב. להכליל בתכנית את השטח אשר בין תכנית ד/812 והדרכים הארציות מס.71 (צומת אחים- צומת ראם) ומס. 716 (צומת ראם- צומת נחשון).
ג. ליעד שטחים שיעודם לא נקבע ע"י תכנית ד/830 לשנות יעודים וגבולות של מגרשים ולהתאימם למציאות ו/או לצרכים אשר השתנו מאז אישור תכנית ד/330.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1978תאריך פרסום: 29/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2449. עמוד: 2135. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות25/09/1977תאריך פרסום: 25/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2370. עמוד: 63. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/1977תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1977. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית30/08/1977