תכנית מפורטת מרכז יואב צומת ראם.

תוכנית 6/ 03/ 122/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מרכז יואב צומת ראם.
מספר: 6/ 03/ 122/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לבטל את התכנית המפורטת מס' 6/ 03/ 122/ 1 ולשנות מערכת הדרכים וחלוקת המגרשים (בעיקר בשטח הדרומי) של התכנית ולהתאימם לצרכי המפעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2201כל הגוש
2202כל הגוש
2203כל הגוש
2241כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1980תאריך פרסום: 11/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2678. עמוד: 748. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1980תאריך פרסום: 15/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2627. עמוד: 1636. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים13/04/1980תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1980. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית13/04/1980