תכנית מפורטת מתקן בטחוני - מ.א. באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 150)

תוכנית ד/ 780

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מתקן בטחוני - מ.א. באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 150)
מספר: ד/ 780
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1048חלק
1085חלק
1086חלק
1088חלק
1089חלק
1183חלק
1185חלק
1186חלק
1187חלק
1189חלק
1190חלק
1192כל הגוש
1193חלק
1891כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/01/1972תאריך פרסום: 13/01/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1795. עמוד: 843. שנה עברית: התשלב .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/1972תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1972. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1972. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1971
פרסום להפקדה בעיתונים18/08/1971תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1971. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1971. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1971תאריך פרסום: 05/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1743. עמוד: 2339. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1971
קבלת תכנית26/03/1971