תכנית מפורטת קבוץ יסעור

תוכנית ג/ 7436

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת קבוץ יסעור
מספר: ג/ 7436
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים
שונים בתחום התכנית .
התווית רשת הדרכים למינהן וסיווגן.
קביעת הוראות בנייה שונות המדירות את המגורים
מבני ציבור מבני משק ותעשיה באיזורים בהם
מותרת הבנייה.
קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
קביעת תנאים הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו
את מבצעי התכנית .
שינוי יעוד קרקע ממגורים לחקלאי מתעשיה
למבני משק מתעשיה מבני משק ושטח פרטי
פתוח לשרותי דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריסעור

תיאור המיקום:
ישוב: יסעור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18512כל הגוש
18515כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2009
קבלת תכנית26/06/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900526/02/2009