תכנית מפורטת קבוץ יפתח

תוכנית ג/ 12195

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת קבוץ יפתח
מספר: ג/ 12195
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת אזור המגורים של הישוב מערבה.
ב. עידכון תקנון והוראות בניה.
ג. הסדרת מערכת הקשרים הפנימית בישוב.

עיקרי הוראות התכנית:
- ארגון מחדש של שטח הפיתוח של הרחבת קיבוץ יפתח.
- שינוי יעוד מגורים לפיתוח מיוחד.
- שינוי יעוד ממגורים לבילוי ונופש.
- שינוי יעוד ממגורים לשטחי ציבור.
- הקלה בקו בניין בדרך 886.
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית , לשטחי ציבורי ומגורים.
- קביעת הוראות פיתוח.
- קביעת קריטריונים להגשת בקשות להיתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13501חלק2, 8, 123-4, 9, 11
13502חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4660חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 3456קבוץ יפתחשינוי
תוכניתג/ 9181הרחבת אזור תעשיה - קיבוץ יפתח.שינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2930. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/05/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית08/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 449. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2004. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה31/08/2004
קבלת תכנית14/07/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו14/07/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות24/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2003