תכנית מפורטת קבוץ מלכיה

תוכנית ג/ 11151

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת קבוץ מלכיה
מספר: ג/ 11151
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפתוח של קבוץ מלכיה.
ב. שנוי יעוד של שטחים ויעודים שונים.
ג. קביעת יעודי קרקע.
ד. קביעת הוראות פתוח.
ה. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
ו. שינוי יעוד משטח מגורים ויער נטע אדם קיים לשטח לתיירות עבור בית מלון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןמלכיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14395חלק21, 24, 27-2923
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4877חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 2952קבוץ מלכיהשינוי
תוכניתג/ 11934דרך גישה לקיבוץ מלכיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1861. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית27/09/2000
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2000תאריך פרסום: 08/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4891. עמוד: 3894. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/2000
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1999
קבלת תכנית31/01/1999