תכנית מפורטת קיבוץ מצובה, שינוי לתכניות מס': חא/ מק/ 2007/ 27, ג/ 12840

תוכנית חא/ מק/ 2010/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת קיבוץ מצובה, שינוי לתכניות מס': חא/ מק/ 2007/ 27, ג/ 12840
מספר: חא/ מק/ 2010/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים באזור מגורים 171-173 (מגורים ב') עם שטח ציבורי פתוח לפי סעיף 62א(א)1 ללא שינוי במס' הכולל של יח"ד/ בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במיקום מגרשי המגורים 172, 173, לפי סעיף 62א(א)1 (החלפת מיקום שצ"פ)ץ
2. שינוי תיחום מגרש 171.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרמצובה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19011חלק4, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרכפיפות
תוכניתג/ 12840הרחבת קיבוץ מצובהשינוי
תוכניתחא/ מק/ 2007/ 27איחוד וחלוקה בהסכמה באאזור ההרחבה הקהילתית, מצובהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/10/2011תאריך פרסום: 10/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6307. עמוד: 174. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101225/10/2011