תכנית מפורטת ש/מק/1305 זכרון יעקב (משפ' קראוס)

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 09/ 198/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה
שם: תכנית מפורטת ש/מק/1305 זכרון יעקב (משפ' קראוס)
מספר: 09/ 198/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11319חלק106-107
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200906629/10/2009