תכנית מפורטת של הישוב

תוכנית 6/ 03/ 157

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת של הישוב
מספר: 6/ 03/ 157
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת של הישוב (תכנית חדשה)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירקוממיות

תיאור המיקום:
קוממיות

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה ברשומות07/02/1980תאריך פרסום: 07/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2602. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית06/02/1980