תכנית מפורטת - אמציה

תוכנית 6/ 03/ 186

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - אמציה
מספר: 6/ 03/ 186
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאמציה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1957תאריך פרסום: 19/12/1957. מס' ילקוט פרסומים: 514. עמוד: 319. שנה עברית: התשיח .
פרסום להפקדה ברשומות18/07/1957תאריך פרסום: 18/07/1957. מס' ילקוט פרסומים: 547. עמוד: 1157. שנה עברית: התשיז .
קבלת תכנית10/06/1957