תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 141)

תוכנית ד/ 756

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 141)
מספר: ד/ 756
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
334חלק
335חלק
336חלק
337חלק
358חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/1972תאריך פרסום: 09/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1875. עמוד: 468. שנה עברית: התשלג .
פרסום לאישור בעיתונים08/11/1972תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1972. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1972. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית28/06/1971
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1971תאריך פרסום: 30/04/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1716. עמוד: 1569. שנה עברית: התשלא .
פרסום להפקדה בעיתונים12/04/1971תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1971. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1971. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה22/02/1971
קבלת תכנית22/01/1971