תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 143)

תוכנית ד/ 748

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 143)
מספר: ד/ 748
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש.
ב. התווית דרך חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
521חלק1817