תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 130)

תוכנית ד/ 692

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 130)
מספר: ד/ 692
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מס' ד/ 188.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהינון

תיאור המיקום:
מושב ינון - מ.א. באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
517חלק18
518חלק44
519חלק8
520חלק8
521חלק16
522חלק15
523חלק14, 27
527חלק23-26, 40
538חלק29-31
539חלק21
540חלק32
541חלק31-32
542חלק48
2223חלק40, 54, 70-72
2224חלק41
2225חלק7, 54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1970תאריך פרסום: 27/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1655. עמוד: 2786. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/1970תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1970. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון באישור תכנית18/05/1970
פרסום להפקדה ברשומות19/03/1970תאריך פרסום: 19/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1611. עמוד: 1600. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1970
קבלת תכנית19/01/1970