תכנית מפורטת - הסדרת שטח למפעל קרמ"ת.

תוכנית יז/ מק/ 4520/ 03

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - הסדרת שטח למפעל קרמ"ת.
מספר: יז/ מק/ 4520/ 03
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת השטח למפעל קרמ"ת ע"י איחוד וחלוקה מחדש.
שינוי בהוראות הבינוי.
תכנית בסמכות ועדה מקומית ע"פ סעיף 62 א(א) 1,5

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12381חלק6-7, 10, 12, 19
12383חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2008תאריך פרסום: 26/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5843. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
החלטה בדיון בוולק"ח05/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800230/01/2008