תכנית מפורטת - חוות מגל

תוכנית ד/ 746/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - חוות מגל
מספר: ד/ 746/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלקה מס' 14 מאזור חקלאי לאזור למבני משק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2774חלק