תכנית מפורטת - חוות נטע, באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 149)

תוכנית ד/ 774/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - חוות נטע, באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 149)
מספר: ד/ 774/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
477כל הגוש
480כל הגוש
487כל הגוש
488כל הגוש
492כל הגוש
493כל הגוש
505כל הגוש
506כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/1974תאריך פרסום: 24/09/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2048. עמוד: 31. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/1973
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1973תאריך פרסום: 10/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1916. עמוד: 1634. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/1973תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1973. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1973. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1973
קבלת תכנית09/01/1973