תכנית מפורטת - חוות נטע, מועצה אזורית באר טוביה

תוכנית ד/ 774

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - חוות נטע, מועצה אזורית באר טוביה
מספר: ד/ 774
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
477כל הגוש
480כל הגוש
487כל הגוש
488כל הגוש
492כל הגוש
493כל הגוש
505כל הגוש
506כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/03/1972תאריך פרסום: 23/03/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1813. עמוד: 1391. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1971
פרסום להפקדה ברשומות19/08/1971תאריך פרסום: 19/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1747. עמוד: 2475. שנה עברית: התשלא .
פרסום להפקדה בעיתונים18/08/1971תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1971. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1971. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1971
קבלת תכנית28/04/1971