תכנית מפורטת - מושב אמונים (תכנית מס' 8/ 03/ 120)

תוכנית ד/ 683

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - מושב אמונים (תכנית מס' 8/ 03/ 120)
מספר: ד/ 683
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאמונים

תיאור המיקום:
מושב אימונים,במועצה אזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
156חלק29-32
157חלק38-42
158חלק46-54
159חלק39-43
165חלק2, 33, 54, 63, 69, 74, 83
167חלק1, 6, 78-82
168חלק47, 61, 71-74
169חלק39, 52, 83, 86, 97, 116, 135, 137
338חלק41
340חלק40, 47, 62, 82
341חלק83-86, 91
342חלק91-94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/06/1970תאריך פרסום: 04/06/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1632. עמוד: 2207. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון באישור תכנית29/04/1970
פרסום להפקדה ברשומות22/01/1970תאריך פרסום: 22/01/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1595. עמוד: 1123. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/1970תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1970. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון בהפקדה17/11/1969
קבלת תכנית17/10/1969