תכנית מפורטת - מושב גבעתי (תכנית 8/ 03/ 126)

תוכנית ד/ 684

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - מושב גבעתי (תכנית 8/ 03/ 126)
מספר: ד/ 684
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מס' ד/ 237.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהגבעתי

תיאור המיקום:
מושב גבעתי,מועצה אזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2531חלק2-7
2532חלק2-7
2533חלק2-23
2534חלק2-22, 25
2535חלק2-25, 27-41
2536חלק2-43, 45, 47-48, 50, 52, 54
2537חלק2-108
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/06/1970תאריך פרסום: 04/06/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1632. עמוד: 2207. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים24/05/1970תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1970. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1970. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית29/04/1970
פרסום להפקדה ברשומות22/01/1970תאריך פרסום: 22/01/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1595. עמוד: 1123. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/1970תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1970. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1970. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה17/11/1969
קבלת תכנית17/10/1969