תכנית מפורטת - מושב חצור (תכנית מס' 8/ 03/ 137)

תוכנית ד/ 717

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - מושב חצור (תכנית מס' 8/ 03/ 137)
מספר: ד/ 717
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מספר ד/ 180.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהחצור-אשדוד

תיאור המיקום:
מושב חצור אשדוד- מועצה אזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
161חלק
162חלק
2593חלק
2755חלק
2756חלק
2757חלק
2776חלק
2778חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/1974תאריך פרסום: 05/05/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2006. עמוד: 1357. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית22/11/1971
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1971תאריך פרסום: 15/07/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1738. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה26/04/1971
קבלת תכנית29/03/1971