תכנית מפורטת - מושב ערוגות (תכנית מס' 8/ 03/ 138/ 1)

תוכנית ד/ 714/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - מושב ערוגות (תכנית מס' 8/ 03/ 138/ 1)
מספר: ד/ 714/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט, אשר יכלול בריכת שחיה על כל השירותים הצמודים לה וכן מגשרי ומתקני ספורט נוספים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהערוגות

תיאור המיקום:
מושב ערוגות,מועצה אזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2720חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/1976תאריך פרסום: 15/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2236. עמוד: 2152. שנה עברית: התשלו .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/1976תאריך פרסום בעיתון: 24/06/1976. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/1976. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1976. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית13/10/1975
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1975תאריך פרסום: 05/06/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2115. עמוד: 1730. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים22/05/1975תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1975. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1975. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1975. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1975
קבלת תכנית17/02/1975