תכנית מפורטת - מושב ערוגות (תכנית מס' 8/ 03/ 138)

תוכנית ד/ 714

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - מושב ערוגות (תכנית מס' 8/ 03/ 138)
מספר: ד/ 714
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מס' ד/ 23/ א.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהערוגות

תיאור המיקום:
מושב ערוגות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
301חלק
303חלק
304חלק
305חלק
306כל הגוש
307חלק
314חלק
507חלק
516חלק
517חלק
518חלק
520חלק
521חלק
522חלק
523חלק
524כל הגוש
525כל הגוש
526כל הגוש
527חלק
528כל הגוש
541חלק
542חלק
2224חלק
2225חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1970תאריך פרסום: 27/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1655. עמוד: 2787. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים17/08/1970תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1970. עיתון: עיתון מקומי ב.
החלטה בדיון באישור תכנית15/06/1970
פרסום להפקדה ברשומות09/04/1970תאריך פרסום: 09/04/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1616. עמוד: 1721. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/1970תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1970. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון בהפקדה16/02/1970
קבלת תכנית16/01/1970