תכנית מפורטת - מושב שתולים (תכנית מס' 8/ 03/ 123)

תוכנית ד/ 696

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - מושב שתולים (תכנית מס' 8/ 03/ 123)
מספר: ד/ 696
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מס' ד/ 44.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשתולים

תיאור המיקום:
מושב שתולים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
172חלק10, 59
173חלק85-91
174חלק13-14, 50
175חלק14, 50-51
179חלק22
183חלק17
449חלק49, 56
565חלק29-30
566חלק24, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1970תאריך פרסום: 27/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1655. עמוד: 2786. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/1970תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1970. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון באישור תכנית18/05/1970
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1970תאריך פרסום: 12/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1610. עמוד: 1555. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/1970תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1970. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון בהפקדה19/01/1970
קבלת תכנית01/01/1970