תכנית מפורטת - מרכז באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - מרכז באר שבע
מספר: 5/ 03/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שימושי קרקע: התווית דרכים, קביעת שטחים שעליהם תחול תכנית עיצוב ארכיטקטוני: קביעה עקרונית של צורת הבנינים: יצירת שטחים להולכי רגל, הקצאת שטחי חניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38001חלק
38012חלק
38013חלק
38014חלק
38015חלק
38016חלק
38018חלק
38030חלק
38056חלק