תכנית מפורטת - מרכז כפרי אחווה (תכנית מס' 8/ 03/ 138/ 2)

תוכנית ד/ 602/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - מרכז כפרי אחווה (תכנית מס' 8/ 03/ 138/ 2)
מספר: ד/ 602/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז בין-כפרי למושבים: ערוגות, יינון, כפר אחים ותלמי יחיאל. המרכז יכלול: בתי מגורים, חנויות, בית עם, אולם התעמלות, מגרשי ונתקני ספורט, דרכים, חניות ושבילים להולכי רגל וקביעת יעודים למטרות הנ"ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאחווה

תיאור המיקום:
מרכז אחוה ליד כפר אחים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2720חלק24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1974תאריך פרסום: 10/03/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1994. עמוד: 1087. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית12/11/1973
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1972תאריך פרסום: 09/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1875. עמוד: 469. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה25/09/1972
קבלת תכנית09/09/1972