תכנית מפורטת - פרדסים במועצה אזורית באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 154)

תוכנית ד/ 608

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - פרדסים במועצה אזורית באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 154)
מספר: ד/ 608
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזור לחקלאות (פרדסים) וחלוקתו לחלקות.
ב. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות כמסומן בתשריט.
ג. קביעת אזור לבארות.
ד. קביעת שטח פרטי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
162חלק24-37, 53-55, 59-60, 64-7438, 49-52, 56-58, 61-63, 75-83, 86
163חלק19-40, 44-691-6, 8-18, 41-43
164חלק1-36, 3837, 39, 88
409חלק1, 13, 38
410חלק33-40
2009חלק8-10, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/03/1969תאריך פרסום: 20/03/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1514. עמוד: 1093. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון באישור תכנית20/01/1969
פרסום להפקדה ברשומות09/05/1968תאריך פרסום: 09/05/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1448. עמוד: 1364. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1968תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1968. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1968. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1968
קבלת תכנית31/01/1968