תכנית מפורטת - קיבוץ גל - און

תוכנית 6/ 03/ 108/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת - קיבוץ גל - און
מספר: 6/ 03/ 108/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית ע"י קביעת יעודי קרקע ומגבלות
בניה להקמת קיבוץ גל-און.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגלאון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34069חלק15
34070חלק6-7
34071חלק1-9
34094חלק3-5, 9-10, 17-18, 21-23, 26-27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים15/11/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט28/02/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו25/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1993תאריך פרסום: 14/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4150. עמוד: 147. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/1993
החלטה בדיון בהפקדה20/05/1991
קבלת תכנית27/05/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200225/02/2002