תכנית מפורטת - תחנת דלק קדימה. שינוי יעוד מחקלאי לתחנת דלק.

תוכנית הצ/ מק/ 4/ 1/ 298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - תחנת דלק קדימה. שינוי יעוד מחקלאי לתחנת דלק.
מספר: הצ/ מק/ 4/ 1/ 298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםצורן קדימהצורן קדימה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8034כל הגוש