תכנית מפורטת - תשלובת לשחיטה ולעיבוד פטימים ועופות - שמעונים

תוכנית 7/ 03/ 135

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - תשלובת לשחיטה ולעיבוד פטימים ועופות - שמעונים
מספר: 7/ 03/ 135
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לאזור תעישה ליד כביש משמר הנגב - שער הנגב
לשם הקמת מפעל תשלובת שחיטה ועיבוד פטמים ועופות
אשר יקלוט שם גידול הפטמים והעופות של האזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1976תאריך פרסום: 19/02/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2196. עמוד: 2173. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1975
פרסום להפקדה ברשומות04/09/1975תאריך פרסום: 04/09/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2139. עמוד: 2241. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/1975תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1975. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1975. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1975.
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1975
קבלת תכנית01/06/1975