תכנית מפורטת 29/09

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 231/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תכנית מפורטת 29/09
מספר: 231/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תכנית מפורטת 29/09

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19051חלק75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201011420/09/2011