תכנית מפורטת, קיבוץ רביד

תוכנית ג/ 17588

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת, קיבוץ רביד
מספר: ג/ 17588
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת מסגרת תכנונית עדכנית לקיבוץ חינוכי ולמרכז לחינוך עמלני ברביד.
2. תחימת שטחים וייעודים לשימוש בקרקע.
3. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בניה ע"י הועדה המקומית.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחים למגורים בישוב כפרי, דיור מיוחד, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור למינהל ציבורי, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, פרטי פתוח, יער, תעשייה קלה ומלאכה, תעשייה, מבני משק, ספורט ונופש, בית קברות ודרכים.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעודי הקרקע.
3. קביעת הוראות בניה.
4. הנחיות לתכנון מפורט וביצוע.
5. מתן הנחיות לעיצוב אדריכלי של בניינים.
6. קביעת הנחיות לתשתיות, דרכים וחניות, חשמל תקשורת, קולטי שמש על הגג, פיקוד העורף, שירותי כבאות, הפקעות לצרכי ציבור ואיכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןרביד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15599חלק27
15601חלק15-20, 22-24, 271, 11, 13-14, 21, 25-26, 28, 31-32
15613חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4869הרחבת מפעל תעשיה קיבוץ רבידשינוי
תוכניתג/ 3506הר רבידשינוי
תוכניתג/ 3799כביש גישה לקיבוץ רבידשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמהכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/07/2012תאריך פרסום: 16/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6446. עמוד: 5329. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים22/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 427. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית24/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה05/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/06/2008
קבלת תכנית02/04/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה