תכנית מרתפים

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 100/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מרתפים
מספר: הצ/ 5/ 1/ 100/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות לבניית מרתפים והשימושים בהם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
תכנית זו תחול על שיטחה המוניציפאלי של המועצה
המקומית תל-מונד (במרחב התכנון של "שרונים"), כפי
שיהיה מעת לעת במועד הוצאת היתר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7681חלק1-2, 8-10, 14-15, 29-30, 32-33, 35-37
7785חלק2-3, 5-15, 17-32, 34-96, 98-104, 106-111, 113-114, 116-124, 127-137, 139-142, 146, 148, 150, 152
7790חלק2-4, 6-35, 37-49, 51-53, 62-63
7792חלק3-4, 6-20, 22-50
7799חלק56-200
7800חלק1, 4-5, 12-42, 314, 316, 318-320, 322-323, 325-326, 329-340, 342-354
8073חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/1999תאריך פרסום: 07/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4800. עמוד: 5496. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1999.
פרסום להפקדה ברשומות08/02/1999תאריך פרסום: 08/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4728. עמוד: 1819. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/01/1999
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1998
קבלת תכנית05/01/1998