תכנית מרתפים

תוכנית הצ/ 1/ 1/ 100/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מרתפים
מספר: הצ/ 1/ 1/ 100/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות לבניית מרתפים והשימושים בהם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאבן יהודהאבן יהודה

תיאור המיקום:
ישוב: אבן יהודה
תכנית זו תחול על שיטחה המוניציפאלי של המועצה
המקומית אבן יהודה (במרחב התכנון של "שרונים"),
כפי שיהיה מעת לעת במועד הוצאת היתר.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5441. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1999.
פרסום להפקדה ברשומות08/02/1999תאריך פרסום: 08/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4728. עמוד: 1820. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/1999
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1998
קבלת תכנית05/01/1998